Новости

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ГОРСКА СЛУЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ И ОПШТИНА МОГИЛА

Денес, во кабинетот на градоначалникот беше реализирана работна средба на која се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Општина Могила, претставувана…
Повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ГОРСКА СЛУЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ И ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА02.11.2020Денес, во работниот кабинет на градоначалникот беше реализирана работна средба на која се потпиша Меморандум за соработка…
Повеќе
Види повеќе