Контакт

Горска служба за спасување Македонија е национална, доброволна, професионална, хуманитарна и невладина организација од јавен интерес чии основни цели се спречување на несреќи, спасување и прва помош во планините и другите недостапни области, и во вонредни околности во кои треба да се примени посебно стручно знаење и помош експертиза и користење техничка опрема за спасување на планините со цел зачувување на човековиот живот, здравјето и имотот.


Ве молиме пополнете ја формата за контакт.

Локација

Гоце Делчев Број 2, 7000 Битола

Контакт инфо