Categories
Новости

ПОДОБРУВАЊЕ НА ТЕХНЧКОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

Во рамките на проектот “ПОДОБРУВАЊЕ НА ТЕХНЧКОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” НА ГОРСКА СЛУЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ ТОМЕ РИСТЕВ Битола, ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, денес беше реализиран завршен настан за презентација на истиот при кој се претстави севкупната опрема која што беше набавена.

Изразуваме огромна благодарност за поддршката која ни помогна при остварување на должноста и целта за која е формирана нашата волонтерска асоцијација.