Categories
Новости

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ГОРСКА СЛУЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ

Горска Служба за Спасување од неодамна е побогата за уште два нови членови кои ќе помагаат за прабарување и спасување на исчезнати лица.Се работи за две кучина од расата Belgian Malinois од врвно потекло обучени за пребарување и спасување во планина и лавини,урнатини и отворени води.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *